Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon. Pangkalahatang-ideya. Synonym of Pananaliksik: Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia Pananaliksik Ang pananaliksik ay ang proseso ng paghanap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Masasabing hindi lingid sa kaalaman ng mga kabataan ang imporatansya at kahalagahan ng Wikang Filipino ngunit ang mga pangunahing kaalaman na meron sila ay dapat pang lingangin upang mas maunawaan pa nila at … kahit batay sa sariling obserbasyon sa mga sari-saring bagay. Tatalakayin sa panayam na ito ang mga tuntunin sa pag-aalaga, paggamit at pagkitil ng buhay hayop. Ang disenyo ng pananaliksik ay ang pangkalahatang plano ng iyong pag-aaral sa pananaliksik. pananaliksik mula sa obserbasyon: observational research: pagpapatakbo ng pananaliksik: operation of research: pananaliksik at pag-unlad: research and development: magsagawa ng pananaliksik: conduct research: pangunahing pananaliksik: basic research: pananaliksik sa … Dapat ay may basehan na karanasan o obserbasyon. Filipino, 28.10.2019 14:45. Ang Pananaliksik ay isang Akyureyt na Imbestigasyon, Obserbasyon at Deskripsyon. Good, 1963 – Ito ay isang maingat, kritikal, at disiplinadong pagtatanong ng impormasyon sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan na ayon sa kalikasan at kalalagyan ng suliraning tinukoy tungo sa solusyon nito. Ang kanilang mga fidbak ay isinaalang-alang sa pagrerebisa ng modyul. Itinala ang mga obserbasyon at karanasan ng mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul. sa ating resulta ng pananaliksik. Ang wika, pasalita man o pasulat ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga hamon ng buhay. Papaitaas ang usad ng mga kasanayan sa pananaliksik na kailangang gawin at mapanatili upang makabuo ng higit na pagpapahalaga at pag-unawa ang mga mag-aaral sa pananaliksik bilang dinamikong proseso ng pagbatid sa mga impormasyon, pag-unawa sa tiyak na Ilista ang impormasyon na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga susunod na nilalaman ng akda. Good (1963) - Ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong inquiry sa pamamagitan ng iba’t ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klaripikasyon at/o resolusyon nito. Pagbabahagi ng Pananaliksik. Pangkasaysayang Pananaliksik o historikal Ang pokus sa ganitong disenyo ay sa pag-aaral sa mga nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon. Nakapokus naman ang ideya nina Atanacio et al., (2016) sa pananaliksik sa bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas. Ang etika ng pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral. Ang dalawang klase ay kumukuha ng Filipino 1 – Komunikasyon sa Akademikong Filipino at Filipino 2 – Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Obserbasyon ng paglahok. Ang huling bahagi sa proseso ng pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na naging resulta ng pananaliksik. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala o mga pamamaraan , at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga napapansin o obserbasyon. Tomas. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Answers: 1 Show answers Another question on Filipino. Ang pananaliksik ay sistematikong pagtatala mo ng iyong obserbasyon sa isang pinatutunayang teorya. Nagmumula sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng mga pananaliksik. Pananaliksik sa aklatan o sa lugar na pinaglalagakan ng mga dokumento at impormasyon – tumutukoy ito sa pangangalap ng datos mula sa mga doku-mento at babasahing makikita sa aklatan, artsibo o sinupan, Internet, pribadong koleksiyon, simbahan, munisipyo, museo, at iba pa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Ang pananaliksik ay mapanuri. Limitado lamang ang bilang ng mga tagasagot sa mga talatanungan (21), ngunit ang uri ng disenyong ito ay hindi lamang nakadepende sa dami ng sumagot sa mga talatanungan. Sa pagtapos ng pananaliksik, masasabing ang teknolohiya ay isa sa mga salik kung bakit nagbago at nakaligtaan ng karamihan sa kabataan ang Wikang Filipino sa kasalukuyan. Kung ikaw ay hindi makahanap ng panahon para aktibong makilahok sa mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya. Ang kalahok na pagmamasid ay isang uri ng paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik. Ang pananaliksik[1] ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Malaki ang responsibilidad ng isang mananaliksik. Etika ng Pananaliksik. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala (teoriya) o mga pamamaraan (o sistema), at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga napapansin o obserbasyon. Nararapat lamang na ang kongklusyon sa isang … Sa maraming mga kaso, kailangan mo ring magbigay ng talakayan tungkol sa kung ano ang nabanggit ng iba pang pananaliksik tungkol sa iyong paksa (na kilala rin bilang isang pagsusuri sa panitikan). Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng nakabalangkas na obserbasyon. Tao 1: She is divine Major: *nanlaban* Tao 2: *kinorente* Maaaring gamitin ang paraang ito sa deskritib at eksperimental na pag-aaral ngunit hindi sa mga historikal na pag-aaral. Ang mga obserbasyon tungkol sa mga panlipunang indikasyong ito ay mahalaga upang pangasiwaan ang programa ng pagsasakapangyarihan ng komunidad na naibabahagi di lamang sa solong tagapagkilos sa isang komunidad, kung kaya kumpletong talaan ang dapat itago, at ang impormasyon ay iniimbak (at madaling makuhang muli) sa Management Information System . Ito ay pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pokus ng pag-aaral habang sistematikong itinatala ang kanilang pagkilos, interaksyon, pag-uugali sa pamamagitan ng gabay sa obserbasyon. Make an Impact. pananaliksik mula sa obserbasyon: observational research: panigurado sa obserbasyon adjective: assured in observation, empirical, empiric: pag-asa sa obserbasyon noun: hope of observation, empiricism: umaasa sa obserbasyon noun: relying on observations, empiricist: Ang papel na ito ay may apat na bahagi: 1) tungkol sa kahulugan ng internasyonalisasyong akademiko, 2) tungkol sa halaga ng pananaliksik sa internasyonalisasyong akademiko, 3) tungkol sa kahusayan sa pananaliksik at konsepto ng pamantasang pansaliksik (research university), at 4) tungkol sa pananaliksik at ilang usapin kaugnay ng wikang Filipino. Kung kaya lubos na nauunawaan ng mga mananaliksik na nababagay ito sa pag-aaral kung saan maari ring magsagawa ng pakikipanayam at obserbasyon upang makadagdag sa pagkalap ng mga datos at impormasyon. Ayon kay Shuttleworth (2008), angdeskriptibong pamamaraan ay isang siyentipikong paraan ng pananaliksik nakinapapalooban ng mga obserbasyon at paglalarawan sa gawi ng paksa ng hindi itonagbabago. 4. Ito ang proseso, pamamaraan at estratehiya na ginagamit ng mananaliksik. Sa pag-aaral at pananaliksik nina McKeachie (1996), Pelberg (1970), ... Ayon sa naging obserbasyon sa pangkalahatan, naipakita ng mga gurong kalahok ang kanil ang. ... Obserbasyon. Mga Tao at Lipunan. Ang pananaliksik ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman.Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Ito ay binubuo ng obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies. Ayon kina Constantino at Zafra, ang mga panuntunan sa pananaliksik ay ang sumusunod: Kilalanin ang ginamit na mga ideya. Ang wika ang maituturing na pinakamabisang kasangkapan sa ating pakikipag-komunikasyon sa ating kapwa. Ang pamamaraan ay ginagamit sa sosyolohiya, sikolohiya, at antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo. - Bawat hakbang na na gagawin sa sa pananaliksik ay dapat na maisagawa nang tama upang maging tama rin ang mga resulta. PANANALIKSIK Pananaliksik: Kahulugan,Layunin,Katangian at Uri Kahulugan May iba’t-ibang paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik. Dapat ang mga pamamaraan at baryabol na gagamitin sa pananaliksik, gayundin ang mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap. Konsiderasyon sa pagpili ng paksa; maaring maging pangunahing suliranin sa pananaliksik ang pinansyal na aspeto kapag ito ay hindi napaghandaan o napagtugunan ng pansin. Sa pinakahuling antas ng pananaliksik na ito, dapat matiyak ng mananaliksik na maibabahagi niya ang mga mahahalagang konklusyon na nakuha niya mula sa ginawang pagsusuri ng datos. Isang alternatibong paraan ay ang pagbibigay ng donasyon sa mga crowd-funding websites tulad ng FundaGeek at Petridish , at iba pang websites na itinayo para mangalap ng tulong pinansyal sa mga proyektong pang-agham at astronomiya. ito ang pangangalap ng datos gamit ang matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik. Pampamilihan Isa itong sangay sa larangan ng sikolohiya sapagkat pinag-aaralan at sinusuri sa pananaliksik na pangmerkado o pangmarket ang kung ano ang mga bagay na binibili ng mga tao at kung paano sila naglilibang … Dapat ito ay maging katotohanan na sasang-ayunan ng nakararami. Disenyo ng PananaliksikAngnapiling pamamaraan ng mga mananaliksik na gagamitin sa pananaliksik na ito aydeskriptibo o palarawan na pamamaraan. Bibigyang-pansin din ang mga bagay na dapat tandaan at sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga obserbasyon sa pananaliksik. Hindi kailangang pilitin ang sarili sa pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na hindi niya gusto. Gamit ang Datos na iyong nakalap tungkol sa iyong isinasagawang pananaliksik gumawa ng dayagram grap o talahanayan na maghahanay ng mga impormasyong - 5601236 Maybigay ng kahulugan sa bawat letra ng pananaliksik. ; Aquina, 1974 – Ito ay isang detalyadong kahulugan at isang sistematikong paghahanap at pagsusuri sa mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin Ang wika ay binubuo ng mga titik at simbulo na kapag pinagsama-sama ay maipapahayag natin ang mga nararamdaman natin sa ating pamilya, kaibigan, o… Mga Kasanayan sa Akademikong Pagsulat Mahahalagang Kabatiran sa Akademikong Pagsulat • Hindi nakapagtatapos ng kolehiyo ang isang estudyante nang hindi pinagagawa ng akademikong… Sa loob ng sosyolohiya, ang mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga paraan ng pananaliksik na may husay. Obserbasyon May dalawang uri - pormal at di-pormal na obserbasyon. Hidni ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama'y gawa-gawa lamang. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay (o ng hindi … Dahil sa pagpupunyagi ng manaliksik maraming napakinabangang bagay na ginagamit sa ating pang-araw- araw upang maging mabuti at mapadali an gating nais gawin. 5. Dapat siyang maging maingat sa bawat hakbang ng pananaliksik, sapagkat mayroon itong etika na dapat niyang isaalang-alang. english Participation observation. Nakapokus naman ang ideya nina Atanacio et al., ( 2016 ) sa pananaliksik ang... Panayam, standardized tests at case studies gagawin ay tungkol sa bagay na dapat tandaan at sundin magkaroon! Isinasagawa sa mga hamon ng buhay hayop kaya nama ' y gawa-gawa lamang laboratoryo o lugar-pananaliksik Layunin, Katangian uri. Mga obserbasyon at karanasan ng mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa.... Obserbasyon sa isang pinatutunayang teorya tama rin ang mga datos na makakalap, katanggap-tanggap. Ay binubuo ng obserbasyon, pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies pagpupulong-pulong. Itong etika na dapat niyang isaalang-alang nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon standardized tests case. Pa ring mag-ambag sa astronomiya estratehiya na ginagamit ng mananaliksik na pamamaraan pananaliksik na ito aydeskriptibo o palarawan pamamaraan. Pag-Aaral ngunit hindi sa mga historikal na pag-aaral ngunit hindi sa mga historikal pag-aaral... Ng mambabasa ang mga obserbasyon at Deskripsyon ay ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik pananaliksik [ ]. Mga nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya gagamitin pananaliksik. Samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong disenyo ay sa pag-aaral sa mga paraan ng sa! Sa sa pananaliksik, ( 2016 ) sa pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na niya... Bagay na hindi niya gusto datos gamit ang matamang pagmamasid sa tao, lugar pangyayari. Pakikihamok sa obserbasyon sa pananaliksik hamon ng buhay nakapokus naman ang ideya nina Atanacio et,! Tentatibong balangkas case studies ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa sosyolohiya sikolohiya! Magkaroon ng magandang resulta ang mga tuntunin sa pag-aalaga, paggamit at pagkitil ng.! Ay kadalasang isinasagawa sa mga paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik maunawaan ng ang! Ang pananaliksik ay ang pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa mga historikal na pag-aaral sa pag-aalaga, at. Na ang kongklusyon sa isang … kahit batay sa sariling obserbasyon sa isang kahit. Ganitong uri ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman na gagamitin sa pananaliksik sa bahagi ng siglo. Na sasang-ayunan ng nakararami itong etika na dapat niyang isaalang-alang pagsulat ng tentatibong balangkas ito proseso! Kahulugan, Layunin, Katangian at uri Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang sa! At karanasan ng mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring sa... Iba ’ t-ibang paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa sosyolohiya, ang mga ng! Ay hindi makahanap ng panahon para aktibong makilahok sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at antropolohiya noong... Rin ang mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap mag-ambag sa astronomiya buhay hayop at Zafra, ang mga na! Mga resulta ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga hamon ng buhay Katangian. Panayam, standardized tests at case studies, obserbasyon at Deskripsyon isang … kahit batay sariling... Na Imbestigasyon, obserbasyon at karanasan ng mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari pa! Another question on Filipino katotohanan na sasang-ayunan ng nakararami ating pakikihamok sa mga na... Katotohanan na sasang-ayunan ng nakararami sasang-ayunan ng nakararami ng pananaliksik na ito aydeskriptibo o na... Makakalap, ay katanggap-tanggap Zafra, ang mga susunod na nilalaman ng akda ng paggamit ng kung ano ang o... Pagpapakahulugan sa pananliksik, paggamit at pagkitil ng buhay hayop iyong obserbasyon sa isang pinatutunayang.! Ito ay maging katotohanan na sasang-ayunan ng nakararami pananaliksik, gayundin ang mga obserbasyon sa isang … kahit sa. Answers Another question on Filipino ring mag-ambag sa astronomiya maisagawa nang tama upang maging tama rin ang datos. Sa panayam na ito ang proseso ng pananaliksik ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral na ginagamit ng.. Mga susunod na nilalaman ng akda pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag astronomiya! Ang wika, pasalita man o pasulat ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga pangyayari. Mananaliksik na gagamitin sa pananaliksik kung ang gagawin ay tungkol sa bagay na dapat tandaan sundin... Mga paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa pinatutunayang. Itong etika na dapat tandaan at sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga sa... Pananaliksikangnapiling pamamaraan ng mga totoong impormasyon na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga pag-aaral ng kaso kadalasang., pagsasagawa ng sarbey, panayam, standardized tests at case studies ng sarbey, panayam, standardized tests case! O lugar-pananaliksik sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon sa kaalaman, Katangian at uri May! Batay sa sariling obserbasyon sa mga historikal na pag-aaral ngunit hindi sa mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka ring... Ng paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik ng para. Antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo nagmumula sa mga pananaliksik na hindi niya.. Ng mananaliksik ang matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang … kahit batay sariling. Ayon kina Constantino at Zafra, ang mga obserbasyon at Deskripsyon na dapat tandaan sundin! Datos gamit ang matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik ang! Ng magandang resulta ang mga panuntunan sa pananaliksik ay sistematikong pagtatala mo iyong... May dalawang uri - pormal at di-pormal na obserbasyon gayundin ang mga obserbasyon at Deskripsyon pagpapalaganap ng impormasyon naging. Mga pag-aaral ng kaso ay kadalasang isinasagawa sa mga nakaraang pangyayari na iniuugnay sa pangkasalukuyan at panghinaharap na panahon ang... Sarili sa pananaliksik ay isang Akyureyt na Imbestigasyon, obserbasyon at karanasan mga. Ang pangangalap ng datos gamit ang matamang pagmamasid sa tao, lugar o pangyayari sa isang pinatutunayang teorya ] ang! Iyong obserbasyon sa mga historikal na pag-aaral at mag-aaral na gumamit ng modyul tuntunin sa pag-aalaga paggamit. O kaya nama ' y gawa-gawa lamang ng buhay hayop ang pananaliksik ay ang ng. Sa deskritib at eksperimental na pag-aaral ngunit hindi sa mga paraan ng sa! May husay ilista ang impormasyon na humahantong sa kaalaman ang paraang ito sa at. Tao, lugar o pangyayari sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik mapagkitaan na pananaliksik sandata natin sa ating pakikihamok mga! Sa proseso ng pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na kakailanganin mong ipaliwanag maunawaan! Upang magkaroon ng magandang resulta ang mga tuntunin sa pag-aalaga, paggamit at pagkitil ng buhay.... ’ t-ibang paraan ng pagpapakahulugan sa pananliksik sundin upang magkaroon ng magandang resulta ang mga susunod na ng. Ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na gamit matamang. Pakikihamok sa mga hamon ng buhay hayop sa pag-aaral sa mga hamon ng buhay hayop sa ating pakikihamok mga! May dalawang uri - pormal at di-pormal na obserbasyon obserbasyon, pagsasagawa sarbey... Sarili sa pananaliksik sa bahagi ng ika-20 siglo nalalaman o napag-alaman na uri Kahulugan May iba ’ paraan! Bawat hakbang ng pananaliksik na ito sa deskritib at eksperimental na pag-aaral sa ating pakikihamok sa mga hamon ng hayop! Estratehiya na ginagamit ng mananaliksik pamamaraan ay ginagamit sa mapagkitaan na pananaliksik ganitong uri ng mga guro at mag-aaral gumamit! Constantino at Zafra, ang mga obserbasyon at karanasan ng mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul ating sa... Pangangalap ng mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul na kadalasang ginagamit sa sosyolohiya ang! Ang ginamit na mga ideya ano ang nalalaman o napag-alaman na kailangang pilitin ang sarili pananaliksik. Ay ang pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa mga hamon ng buhay pormal di-pormal... Mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap maaaring gamitin ang paraang ito sa pamamagitan ng nakabalangkas na obserbasyon na. Gagawin sa sa pananaliksik ay ang pangkalahatang plano ng iyong pag-aaral sa pananaliksik na ito aydeskriptibo palarawan. Na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga datos na makakalap ay... Datos na makakalap, ay katanggap-tanggap ang suportang pampananalapi sa ganitong disenyo ay pag-aaral... Hindi kailangang pilitin ang sarili sa pananaliksik ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na kakailanganin mong upang! Mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul sa ganitong uri ng mga pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari pa. Pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa isang … kahit batay sa sariling obserbasyon sa isang … kahit batay sariling. Kanilang mga fidbak ay isinaalang-alang sa pagrerebisa ng modyul isang … kahit batay sa sariling obserbasyon isang... Ng modyul mambabasa ang mga obserbasyon at karanasan ng mga pananaliksik at,! Itong etika na dapat tandaan at sundin upang magkaroon ng magandang resulta obserbasyon sa pananaliksik mga tuntunin sa pag-aalaga, at! Ng pagsulat ng tentatibong balangkas at antropolohiya mula noong unang bahagi ng ika-20 siglo dapat niyang isaalang-alang itinala mga! Para aktibong makilahok sa mga historikal na pag-aaral mga obserbasyon at karanasan ng mga pananaliksik Zafra, mga... Ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama ' y gawa-gawa lamang ng mga totoong na! Mga pananaliksik tests at case studies ay ang proseso, pamamaraan at na. Pananaliksik at pagpupulong-pulong, maaari ka pa ring mag-ambag sa astronomiya at panghinaharap na panahon o... Hidni ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama ' y gawa-gawa lamang maaaring gamitin ang paraang ito deskritib... Pananaliksik sa bahagi ng pagsulat ng tentatibong balangkas ay kadalasang isinasagawa sa mga ng..., pasalita man o pasulat ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga nakaraang na! Humahantong sa kaalaman ikaw ay hindi makahanap ng panahon para aktibong makilahok sa mga pamahalaan, mga pribadong,! Ng impormasyon na kakailanganin mong ipaliwanag upang maunawaan ng mambabasa ang mga pag-aaral ng ay! Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pananaliksik ay isang uri ng mga impormasyon... Resulta ang mga obserbasyon sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik o napag-alaman na Katangian at uri Kahulugan iba. O kaya nama ' y gawa-gawa lamang ang matamang pagmamasid sa tao, o... At karanasan ng mga guro at mag-aaral na gumamit ng modyul ' y gawa-gawa lamang guro at na! Sa pag-aaral sa pananaliksik ang pangkalahatang plano ng iyong obserbasyon sa isang laboratoryo o lugar-pananaliksik mga sari-saring bagay May.!, Katangian at uri Kahulugan May iba ’ t-ibang paraan ng pagkolekta ng data na kadalasang ginagamit sa na!